Privacybeleid

terug naar home

Uw privacy

Privacywet bescherming persoonsgegevens

1. Wet bescherming persoonsgegevens
Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt vabos.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

2. Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt vabos.nl alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt: het voorzien van informatie over ontruimingen.

3. Bescherming tegen verdere verspreiding 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door vabos.nl gebruikt voor het verstrekken van informatie aan de aanvrager. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

4. Geheimhouding 
De medewerkers van vabos.nl hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Beveiliging
De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank van vabos.nl. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer actueel zijn.

6. Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die vabos.nl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

7. Wijzigingen in deze Privacy Policy 
Deze privacy policy geldt vanaf 1 januari 2007 en kan slechts door vabos.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website op de homepage.

8. Vragen en contact
Hebt u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Openingstijden

Elke dag van 08:00 – 22:00 

Locatie

1072 HT Amsterdam

Links naar Diensten

Woning ontruiming
Bedrijfsontruiming
Bewindvoering
Tuin opruimen
Senioren verhuizing
Lijkvinding ontruimen
Hennepplantage ontruimen
Nicotine aanslag verwijderen
Tapijt en laminaat verwijderen

Heeft u een vraag?